Om os

Vi er et effektivt og værdiskabende supplement til ”skrivebordsinkasso”, fordi vi arbejder ude
i ”marken” med direkte kontakt til skyldner.

Geografisk set fokuserer vi på hele Danmark

Vi er din foretrukne inkasso underleverandør til inddrivelse af rullende materiel. Vi fokuserer på rullende materiel og har udstyr til at håndtere alle køretøjer fra motorcykler og personbiler til de tungeste lastbiler.

Derfor er vi specialister i praktisk inkasso mht. biler, motorcykler, lastbiler, trailere, campingvogne osv.

Vi har autorisation til at foretage inkasso og er under tilsyn af Rigspolitiet.

Vi henter jeres biler hjem

ID

Vores medarbejdere medbringer naturligvis legitimationskort

w

Nedtrapning gennem dialog

Vores medarbejdere har gennemgået konflikthåndteringskurser

Landsdækkende

Med cirka 20 afdelinger dækker vi det meste af Danmark. Ofte er vi tæt på, hvor inddrivelsen skal foregå. Det er en omkostningsmæssig fordel.
U

Research

Vi foretager opklarende arbejde forud for en inddrivelsesforretning, hvis køretøjet ikke umiddelbart kan findes.

Følg med, i sagen

Vi har avancerede IT-løsninger til at sikre en effektiv sagsbehandling og kommunikation med dig som kunde. Du kan fra sidelinjen følge med i hvordan inkassoarbejdet skrider fremad.
}

Økonomi

Vi arbejder på timebasis. Vi ønsker ikke at arbejde på kommissionsbasis, fordi vi ønsker ikke at være økonomisk part i selve fordringen.

Vi har styr på det juridiske 

Vi har IT-systemer og procedurer til at overholde god inkassoskik.

Vores systemer giver øget sikkerheden mht. overholdelse af persondataforordningen.

Hvad gør os anderledes?

1

Fremmøde fremfor distance

Vi stopper endeløs ”skrivebordskorrespondance” fra distancen ved hurtigst muligt at nå frem til første personlige fremmøde. Mødet med debitor giver ofte nye informationer til at finde løsninger på debitors manglende betalinger.

2

Samtale hos debitor fremfor lange skriftlige korrespondancer

Lange forløb med korrespondancer på distancen kan skabe gnidninger, som ikke er produktive og som kan ødelægge kunderelationer. Derfor ønsker vi fremmøde hos debitor så så tidligt i inkassoforløbet som muligt.

3

Udgangspunktet er dialog og gensidig respekt

Ofte kan vi finde løsninger, som ikke involverer tilbagetagelse eller som skal sendes videre til fogedforretninger. Vores erfaring siger os, at chancerne er bedst for fortsættelse af kundeforholdet, hvis vi kommer tidligt ind i forløbet.