Vores kunder

Vi er ikke et generalist inkassofirma. Vi foretager
udelukkende inddrivelse af fordringer i rullende materiel.

Vi er specialister mht. inddrivelse af fordringer i køretøjer. Vi foretager inddrivelse med ladvogn eller andet relevant materiel, som kan medbringe det køretøj der er udlæg i. Vi kan foretage inkasso af småkøretøjer såsom motorcykler, biler og trailere. Vi kan desuden foretage udlæg i lastbiler og andre svære køretøjer. Derfor passer vores ydelser til finansieringsvirksomheder, der finansierer køretøjer og rullende materiel.

  Vores kunder omfatter:

  • Leasingselskab eller autofinansieringsselskab
  • Bank som låner ud med sikkerhed i rullende materiel
  • Inkassofirma (som ikke kan foretage inddrivelse med ladvogn)
  • Advokatfirma (som ønsker transport i forbindelse med fogedsager)
  • Politiet
  • Andre finansieringskilder som pant i køretøjer eller rullende materiel

  Hvordan passer vi ind i inkassoprocessen?

  Vi foretager praktisk inddrivelse og derfor bør du involvere os, når en inkassosag er kommet til det stadie, hvor der skal foretages personligt fremmøde.

  I inddrivelsesprocessen kan vi med fordel træde til, efter du har udsendt inkassovarsel til debitor. Vi kan så overtage sagen og 10 dage efter dit inkassovarsel, kan vi starte med at arrangere første personlige fremmøde.

  Alternativt kan vi passe ind senere i inddrivelsesprocessen, såfremt I har egne ressourcer til at varetage den første del af inkassoarbejdet. Vores erfaring siger os, at det er vigtigt, vi bliver involveret tidligt i processen.

  Vi behandler dine kunder efter dine principper og værdier.

  Vi modtager ikke betalinger fra dine debitorer. Skyldige beløb overføres direkte fra debitor til dig. Vi ønsker ikke at være direkte part i selve pengetransaktionerne.

  Målsætning

  Z

  Vores kunder ser os som en troværdig partner i forbindelse med inddrivelse.

  Z

  Vi er din ”forlængede arm” til veletablerede inddrivelsesaktiviteter, specielt i de situationer hvor ”skrivebordsinddrivelse” ikke er effektivt.

  Z

  Vores mål er at være en seriøs partner for ”skrivebordsinddrivelse”, der repræsenterer finansieringsvirksomhedens image og værdier helt ude ved debitor.

  Z

  Inddrivelse skal ske med respekt og ordentlighed samtidig med, at arbejdet skal gøres.